Privacybeleid

Onze filosofie van de gegevensbescherming in één zin: als klein familiebedrijf dat sinds 1995 bestaat, is het altijd onze belangrijkste prioriteit geweest, en is het in ons eigen belang, om de persoonlijke gegevens van onze klanten veilig te houden; wij delen ze niet met derden en voeren geen automatische profilering uit.


Euregio.net AG zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke rechten. Dit omvat het recht op privacy, dat wordt gewaarborgd door artikel 22 van de Belgische Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

We hebben deze privacyverklaring geschreven om uit te leggen, in overeenstemming met de vereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG Verordening (EU) 2016/679), welke informatie wij verzamelen, hoe we gegevens gebruiken, en welke keuzes u als bezoeker van deze website heeft (en alle andere websites die wij zelfstandig in de loop van onze activiteiten opereren). Deze verklaringen klinken zeer technisch, maar we hebben geprobeerd om de belangrijkste dingen gemakkelijk en duidelijk te beschrijven in de oprichting van deze privacy policy. De EU-AVG zal op 25 mei 2018 in werking treden.

Neem contact met ons op support@euregio.net als u vragen of problemen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en wij zullen u graag helpen.

Door het gebruik van deze site en/of onze diensten, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Deze privacy policy is een onderdeel van onze algemene voorwaarden; door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met dit beleid. In het geval van botsing van termen die worden gebruikt in de algemene voorwaarden en het privacybeleid, zal de laatstgenoemde prevaleren.

Inhoudsopgave

 1. Definities die in dit beleid worden gebruikt
 2. Deze grondslagen voor gegevensbescherming volgen we
 3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 4. Welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft anders toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contact informatie

Definities

Persoonsgegevens — alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking — elke operatie of reeks van handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens.
Betrokkene — een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden.
Kind — een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Wij/ons (ofwel gekapitaliseerd of niet) — Euregio.net AG

Grondslagen voor gegevensbescherming

Wij beloven de volgende principes van gegevensbescherming te volgen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben rechtmatige gronden. Wij beschouwen uw rechten altijd voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij zullen u informatie over de verwerking op aanvraag toesturen.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen in het doel waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn voor enig doel.
 • De verwerking is beperkt tot een periode. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig bewaren.
 • We zullen ons best doen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie — wat betekent dat u het recht hebt om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waaruit deze gegevens worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 • Recht op toegang — wat betekent dat u het recht hebt om toegang te krijgen tot de gegevens, die van/over jou verzamelt werden. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens te vragen en te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie — wat betekent dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens, die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren of te wissen.
 • Recht op wissen — wat betekent dat in bepaalde omstandigheden u vragen kan om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te wissen.
 • Recht om de verwerking te beperken — wat betekent dat, wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking — in bepaalde gevallen betekent dit dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking — wat betekent dat u het recht hebt om te bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet te worden onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. U mag dit recht uitoefenen wanneer er een uitkomst is van de profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengt of u significant beïnvloedt.
 • Recht op gegevens portabiliteit — u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een door de machine leesbaar formaat of indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene processor naar de andere.
 • Recht om een klacht in te dienen — in het geval dat wij uw verzoek onder het recht van toegang weigeren, zullen wij u van een reden voorzien waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw aanvraag is behandeld, neem dan contact met ons op.
 • Recht voor de hulp van toezichthoudende autoriteit — wat betekent dat u het recht hebt voor de hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
 • Recht om toestemming in te trekken — u hebt het recht om een bepaalde toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.


Gegevens die we verzamelen

— Informatie die u ons heeft verstrekt
Dit kan uw e-mail adres, naam, factuuradres, thuisadres, enz. zijn — voornamelijk informatie die nodig is voor de levering van een product/dienst of om uw klantervaring met ons te verbeteren. Wij slaan de informatie, die u aan ons verstrekt, op, zodat u opmerkingen of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren. Deze informatie bevat bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus uitsluitend voor de communicatie met de bezoekers die uitdrukkelijk contact wensen en voor de verwerking van de diensten en producten die op deze website worden aangeboden. Wij onthullen uw persoonlijke gegevens niet zonder toestemming, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens worden bekeken in de aanwezigheid van onwettig gedrag.

— Informatie die automatisch over u wordt verzameld
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie tools. Bijvoorbeeld, uw winkelwagentje informatie, uw IP-adres, uw winkel geschiedenis (als er van sprake is), enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantenervaring te verbeteren. Wanneer u een website bezoekt, wordt bepaalde informatie automatisch aangemaakt en opgeslagen – dit is ook het geval op deze website. Als u onze website bezoekt zoals nu, dan slaat onze webserver (de computer waarop deze website wordt opgeslagen) automatisch gegevens op, zoals het IP-adres van uw apparaat, de adressen van de bezochte subpagina’s, details over uw browser (bijv. Chrome, Firefox, Edge,…) en datum en tijd. We gebruiken deze gegevens alleen om problemen op te sporen met de programmering van de site en zullen deze gegevens normaal niet door geven, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens zullen worden gezien in de aanwezigheid van onwettig gedrag.

— Informatie van onze partners
We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij rechtsgronden hebben om deze informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u direct hebt geven aan onze partners, of dat ze over u hebben verzameld op andere rechtsgronden. Zie de lijst van onze partners hier.

— Openbare informatie
We kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.


Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • onze service aan u te verstrekken. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u te voorzien van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; u te voorzien van promotionele artikelen op uw verzoek en de communicatie met u met betrekking tot deze producten en diensten; communicatie en interactie met u; en melding van wijzigingen in alle diensten.
 • verbetering van uw klantervaring;
 • nakoming van een verplichting krachtens wet of overeenkomst;

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te identificeren
 • om u een dienst of een product te zenden/bieden;
 • om te communiceren voor verkoop of facturering;

Op grond van rechtmatig belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verzenden van u gepersonaliseerde aanbiedingen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
  beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoop van gedrag en geschiedenis) in te verbeteren van de kwaliteit,
 • de verscheidenheid en de beschikbaarheid van producten / diensten aangeboden/verstrekt;
 • vragenlijsten over klanttevredenheid te voeren;

Zolang u hebben niet geïnformeerd over ons anders, wij bieden u producten/diensten die gelijksoortige of dezelfde tot uw aankoop geschiedenis/browsen gedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken uw persoonlijke gegevens we voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagne te bieden (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waar we gevraagd uw toestemming hebben

We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor juridische mogelijkheden. Wij behouden ons het recht om de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren van en deze gegevens gebruiken. Wij zullen enkel gegevens buiten de werkingssfeer van dit privacybeleid gebruiken als ze anoniem zijn. We slaan uw factuurgegevens en andere informatie, die over u verzameld zijn, op, zo lang als het vereist is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen voor de wet, maar niet langer dan de Belgische wet vereist.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • de verbinding tussen de doelstellingen, de context en de aard van de persoonsgegevens geschikt is voor verdere verwerking;
 • wij u zullen informeren over de eventuele verdere verwerking en toepassing.


Wie kan anders toegang tot uw persoonlijke informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden. Persoonlijke gegevens over u zijn in sommige gevallen verstrekt aan onze vertrouwde partners, om een service mogelijk te maken of uw klantervaring te verbeteren (bijvoorbeeld, domeinnaam, e-mailadres, factuuradres):

— Onze verwerking partner:

Data centers (Combell, pair Networks), de respectieve domeinnaam register organisaties en domein registrars (DNS.BE, RESTENA, network solutions, Marcaria, Ascio Technologies,…), content delivery netwerken (CloudFlare, pair Networks), Spam Firewall (Barracuda), help desk software (FreshWorks), Dropbox, Apple iCloud, Koalaboox.

— Onze zakenpartners en samenwerkingspartners:

Accountants en accounting software, uw it-serviceprovider (op aanvraag voor ondersteuning)

Wij werken alleen met partners die kunnen zorgen voor een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens. Wij delen uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden of ambtenaren als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan een derde partij geven als u daartoe hebt toegestemd of als er andere juridische redenen noodzakelijk zijn. Onze buitenlandse partners voor verwerking zijn in overeenstemming met de EU-AVG of een gelijkwaardig recht inzake gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld het Privacy-Shield in de Verenigde Staten.

Hoe wij uw informatie beveiligen

Wij zullen ons best doen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor de communicatie en overdracht van gegevens (bijvoorbeeld HTTPS, SSL, TLS). We gebruiken de geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens, indien het gaat. Wij controleren onze systemen voor mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel we ons best doen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van informatie en kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in de aanwezigheid van illegale gedrag publiek zullen worden. Wij zullen echter de bevoegde autoriteiten over de schendingen van de persoonlijke gegevens informeren. We zullen u ook op de hoogte brengen als er een bedreiging voor uw rechten of belangen. We zullen alles doen, dat we redelijkerwijs doen kunnen, om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij inbreuken bijstaan.

Als u een account bij ons hebt, houd er rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk houden moet. Beveilig uw eigen apparaten (servers, computers, tablets, mobiele telefoons) tegen ongeautoriseerde toegang, zodat niemand toegang heeft.

Kinderen

We zijn niet van plan om gegevens van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij niet gericht zijn op kinderen met onze diensten.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën tot analyse van het gedrag van de klant, beheren van de site, voor het bijhouden van de bewegingen van de gebruikers, en informatie te verzamelen over gebruikers. We doen dit om de site te personaliseren en uw ervaring met onze site te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer opgeslagen wordt. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om de sites werken doen. We kunnen alleen toegang krijgen tot de cookies die zijn gemaakt door onze site. U kunt uw cookies op de browser-niveau uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan uw gebruik van bepaalde functies hinderen. Lees daarom ons gedetailleerde cookiebeleid.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Vereiste cookies – deze cookies zijn vereist voor om sommige belangrijke voorzieningen te gebruiken op onze website, zoals het inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteit cookies — deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service handiger maakt en bieden meer gepersonaliseerde functies. Bijvoorbeeld, deze cookies onthouden uw naam en e-mail adres bij zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft te invoeren, wanneer u weer wilt reageren.
 • Analytics cookies — deze cookies worden gebruikt voor het bijhouden van het gebruik en de prestaties van onze website en diensten.
 • Advertentiecookies — deze cookies worden gebruikt voor het leveren van advertenties die relevant zijn voor u en uw belangen. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren, dat u in de advertentie ziet, te beperken. Meestal worden deze geplaatst op de site door reclamenetwerken met toestemming van de exploitant van de site. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak zullen de targeting of reclame cookies worden gekoppeld aan site-functionaliteit geboden door de andere organisatie.

U kunt de opgeslagen cookies in uw computer verwijderen via uw browserinstellingen. Alternatief, kunt u sommige 3rd party cookies beheren met behulp van een privacy enhancement platform zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Bezoek allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.

Contact informatie

Euregio.Net AG

Contactpersoon: Jochen Savelberg

Wirtzfeld, Zur Holzwarche 27
4761 Büllingen
België

E-mail: info@euregio.net

Via onze privacy tools kunt u controleren welke persoonlijke informatie wij over u hebben opgeslagen.

Toezichthoudende autoriteit

In België, is dit de „Gegevensbeschermingsautoriteit“. U vindt haar website op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

E-mail: commission@privacycommission.be
Telefoon: + 32 2 274 48 00

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen.
Laatste welke wijziging aangebracht, 1 september 2021.

Verneemt u Privacybeleid hier: https://www.euregio.net/privacy/

Disclaimer: dit privacybeleid is gedeeltelijk vertaald door Microsoft Bing. Gelieve te verwijzen naar de originele versie in het Duits ter referentie. Bij botsing prevaleert de versie van de Duitse taal.